1. Жаброил, алайхиссалом, фаришталарнинг энг улуги. Аллох таолодан пайгамбарларга вахий келтирган фаришта.
2. Микоил, алайхиссалом, рахматга, ризкка маъмур (ва-зифали) булган фариштадир.
3. Исрофил, алайхиссалом, фоний олам охирлаб, киёматкелганида сур чаладилар
4. Азроил, алайхиссалом, жонларни олишга вазифадорфаришта.
Булар улуг фаришталардир. Аллох Таоло булар оркалибошка фаришталарга амрини етказади.Бошка фаришталар ва уларнинг вазифаси:Кироман- Котибин: Хар кайсимизнинг унг ва чап елка-мизда хар бир иш ва сузимизни ёзиб борувчи фаришталаркироман котибин фаришталаридир. Улар доим бизга хам-рохдир. Унг елкамиздаги фаришта яхши амалларимизниёзиб боради, чап елкамиздаги фаришта эса гунох ишлари-мизни ёзиб боради. Охират куни ушбу ёзувлар хисоб- китобпайтида бизга такдим этилади. Мункар ва Накир: Кабрда бизни сурок- савол киладиган фаришталар.

ХИКОЯ:
Азроил алайхиссалом кандай килиб бир пайтнинг узида минглаб инсонларнинг жонини олиши мумкин? Азиз болажонлар!Буни хамма билиши шарт. Келинг жони- миз ёниб турган бир электр лампаси деб тасаввур киламиз, улим эса ушбу лампани сундиради. Уйимизга утказилган барча электр симлари битта электр станциясига уланган. Шахарнинг бир кисмида электр кувватини учириш тугрисида буйрук булса нима булади? Ишчи ушбу буйрукни бажарган захоти минглаб хонадонларда чирок учади. Бизнинг жонларимиз хам куринмас симлар воситасида Азроил алайхиссалом асарруфида булган бир босиш туг- мачасига улангандир. Унинг битта харакати билан минглаб жонлар уз танасини тарк этади. Шунингдек Азроил алайхиссаломга миллионлаб бошка фаришталар буйсундирилган. Юз минглаб тирик жонзотнинг жонинни бир пайтда олиш шунинг учун хам хеч кийинчилик тугдирмайди.
Аллох таоло барчамизга фаришталар хақида тўлиқ хабардор айлаб мункар-накир фаришталар саволларига тўғри ва осон жавоб беришликни насиб айласин.

Шеробод тумани “Имом Термизий”
Жоме масжиди имом ноиби : С.Абдиқодиров

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here