Абдуллох ибн Аббос розияллоху ривоят килади: «Расулуллох соллаллоху алайхи васаллам бундай деганлар: “Ким хар доим истигфор айтиб юрса, Аллох маоло унга мурли мангликдан чикиш ва хар кандай гам-машвишдан кумулиш йулини курсатади ва уйламаган момонидан ризкланмиради”»

(Ибн Можа, Абу Довуд ривоятлари ).

Саьлабий рахматуллохи алайх айтади: “Хасан Басрий рахимахуллох хузурига одамлар келиб, бири кургокчилик, кейингиси факирлик, бошкаси бепуштлик, яна бири богдаги хосилсизликдан шикоят килди. У зот розияллоху анху барча суровчиларга истигфор айтишни маслахат берди.  турли ташвишига бир хил муолажани таклиф етгани боисини сураганида, бу жавобни берди: Мен буни узимча гапирмадим. Балки Аллох таолонинг Нух алайхиссалом хакидаги айтганларидан ибратланиб айтдим: «Бас дедимкимки: “Раббингиздан магфират сурангиз! Албатта, у (бандаларига нисбатан ) ута кечиримли зотдир. (Шунда, яьни истигфор айтсангиз) устингизга осмондан (баракали) ёмгир ёгдирур. Сизларга молу-дунё, фарзандлар билан мадад берур хамда сизларга боглар (барпо) килур ва сизларга анхорларни (ато) килур”» (Нух сураси, 10-12-оямлар).

Биз доимо Аллохга истигфор айтишлитимиз керак.

Хар доим истигфор айтиб юришга одатланган инсон хар кандай кийинчилигни енга олади. Гунохлари кечирилиб, калби ва нафси хотиржамликка еришади.

Бало-офатлардан омонда булади. Мушкуллари ариб, моли ва ризкига Аллох барака беради.

Денов Туманидаги “Домла Афанди жоме” масжиди имом ноиб  Муродов Олимжон тайёрлади

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here