Аллох инсонни яратгач,уларни ер юзида халол ризк талаб килишга амр килди.Узгаларнинг молини нохак йуллар билан узлаштирмаслиги ута мухимдир. Аллох таоло «Эй имон келтирганлар! Мол мулкларинггизни уртада нохак (йуллар) билан емангиз!»(нисо сур).
Пайгамбаримиз с.а.в. муборак хадисларида мол-дунёни гузал йул билан талаб килиш хакида мархамат килиб:
«Эй одамлар!Аллохдан куркинг ва мол-дунёни гузал йул билан талаб килинг.Хар бир инсон уз ризкини мукаммал олмагунча,жони узилмайди.Унга белгиланган ризк бироз кечигиши мумкин,аммо бари-бир келади.Шунинг учун Аллохдан куркинг ва мол-дунё талаб килишда гузал йулни танланг.Халолини олинг,Харомини тарк килинг» (Ибн можа ривоят).
Яна бошка бир хадисларида «Огох булинглар,албатта Аллох таоло конларингиз ва молларингизни бир-бирингизга харом килди».(И.Бухорий р).
Халол лукма калбга нур,тилга хикмат булиши хакида Пайгамбаримиз шундай мархамат килади: «Ким кирк кун халол лукма еса,Аллох таоло унинг калбини мунаввар килади ва калбидаги хикмат булокларини тилига чикаради».(Абу Наим ривояти).
Хазрат Анас р.а.Пайгамбаримизга эй Расулоллох мени дуо килинг Аллох дуоларимни кабул буладиган бандалар каторида килсин.Шунда Пайгамбаримиз с.а.в. «Эй Анас лукмангизни халол килинг,киши харом лукмани огзига еса кирк кун дуоси кабул булмайди» дедилар.(И.Байхакий ривояти).
Бошка бир хадисларида «Киёмат куни айрим кишиларни олиб келади.Уларнинг Тухома тогидик савоблари билан келади.Улар келтирилгач Аллох таоло уларнинг яхшиликларини тузиган губорга айлантириб куяади,узларини дузахга улоктирилади» шунда сахобалар сабабини сураганларида.Пайгамбаримиз «Улар намоз укир,руза тутар,хаж килар эдилар лекин бирон бир харом нарсага дуч келсалар,олишар эди.Шу боис Аллох уларнинг амалларини йукка чикаради » деб жавоб берибдилар.(Табороний ривояти).
Ривоят килишича Абу Дардо р.а. масжидга эрта келиб кеч кайтар эди.Намоздан сунг доимо Расуллохнинг сухбатларини диккат билан тингларди.Бирок хурмо пишигида ул зот масжидга кеч келиб эрта кетадиган булиб колдилар.Пайгамбаримиз бу холат диккатларини тортди.Абу Дардо нима булди сенга доимо эрта келиб,кеч кетар эдинг?.Пайгамбаримизга Абу Дардо вокеани айтиб:Кушнимизнинг хурмоси бор хозир у гирк пишган вакт,менинг ховлимга хам пишган хурмоси тушади.Болаларим кушнимдан сурамасдан хурмони ейб куймасин деб,эрталаб тушган хурмони йигиб,кушнимга бераман,намозга келганимда болаларим ейб куймасин деб яна югураман.Шунда Пайгамбаримиз Абу Дардонинг сузларидан мамнун булдилар ва хакларига дуо килдилар.

«Биз бу дунёда ул зотни танисак-Пайгамбаримиз с.а.в. бизни махшаргохда танийдилар».
«Намоз хожи бобо» масжиди имом ноиби Кулмирза Хушбоков

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here